Vennligst les vår Personvernpolicy nøye da denne angir hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger. Ved å gi oss personopplysninger samtykker du samtidig til behandling og overføring av personopplysninger som angitt i denne Personvernpolicyen.

I henhold til EU-direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er den behandlingsansvarlige Snappit AS, Org. nr. 996 848 604, Adresse: Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

 1. Generelle vilkår
  1. Snappit AS, (”Firmaet”) respekterer personvernet til alle brukere av SnappOrder og domenene SnappOrder.com, snappo.com ( ”Tjenesten”) samt alle kundene hos våre Brukersteder. Vi tar vårt ansvar i forbindelse med behandling av personopplysninger, svært alvorlig.
  2. Personvernpolicyen gjelder for enhver bruk av Tjenesten og ved all kontakt du har med et Brukersted
 2. Utgivelse av personopplysninger
  1. Personopplysninger vil vanligvis etterspørres hos et Brukersted eller ved registrering i tilknytning til en bestemt tjeneste eller konkurranse på nettet. Vi vil også kunne be om dine personopplysninger i de tilfeller hvor du etterspør informasjon fra oss, gir oss kommentarer, eller dersom du rapporterer et problem i tilknytning til Tjenesten. Det vil ikke bli innhentet personopplysninger uten ditt samtykke.
  2. Vi vil kunne samle inn og behandle følgende informasjon om deg:
  • Ditt navn;
  • Fødselsdato;>
  • Telefonnummer (herunder mobilnummer);>
  • E-post og postadresse;>
  • Informasjon du gir ved utfylling av skjemaer på Tjenesten>
  • Detaljer om din bruk av Tjenesten
 3. Vår bruk av personopplysninger

  utstedelse av ordre, påmelding til konkurranser, kontakt med Snappit AS og navigering på Tjenesten

  1. Dine personopplysninger vil kun bli benyttet for å behandle din bestilling, deltakelse i en SnappOrderkonkurranse, gi deg informasjon om produkter og tjenester som du har bedt oss om eller som vi mener er av interesse for deg (hvor du har samtykket til at vi kontakter deg for slike formål), eller på annen måte som angitt i denne Personvernpolicyenog/eller ved innhenting av opplysningene.
  2. Dersom du ikke registrerer deg som kunde, men ønsker å sende e-post til Snappit AS via Tjenesten (mail@snappit.no) oppgir du personopplysninger, herunder e-postadresse, navn og kontaktinformasjon. Du vil også kunne bli bedt om å avgi personopplysninger via Tjenesten ved deltagelse i en SnappOrderkonkurranse. Vi vil kun benytte informasjonen til å gi deg en tilbakemelding, gjennomgå tilbakemeldinger, eller til å forbedre Tjenesten. Slik behandling kan omfatte formålet angitt i klausul 5 (i denne Personvernpolicyen) og innebære overføring av personopplysninger til alle våre kontorer.
  3. Dersom du navigerer på Tjenesten, vil vi samle inn personopplysninger som identifiserer deg, og vi vil samle inn informasjon ved bruk av cookies og/eller trafikkdata som benytter IP-adresser eller andre numeriske identifikatorer som analyserer navigeringen og bruk av Tjenesten.
  4. Innsamlede personopplysninger vil bli oppbevart av Firmaet så lenge slik oppbevaring er nødvendig (eller som definert i gjeldende lov og forskrifter om helsetjenester) for å kunne levere produkter og tjenester (herunder ettersalg) til deg, eventuelt til du ber om at vi sletter opplysningene.
 4. Cookies og trafikkdata
  1. For å kunne måle virkningene av vår Internettmarkedsføring bruker vi piksler eller transparente GIF-filer, for å finne ut hvilke av våre online annonser som leder folk til vår nettside. GIF-filene leveres av tredjeparter som leverer online markedsføringsanalyser til oss. Dette systemet plasserer en cookie på nettleseren din når du går inn på vår nettside via en online-annonse, og gir oss mulighet til å se hvilke annonser som trekker flest folk til Tjenesten, samt hvilke sider som blir besøkt. Informasjonen som innhentes på våre vegne er anonym, inneholder ikke navn eller kontaktdetaljer og identifiserer ikke deg som person. De fleste nettlesere godtar cookies automatisk, men du kan endre innstillingene på netteleseren slik at de avvises. Du kan benytte deg av vår Nettside også uten bruk av cookies. Dersom du ønsker å vite hvordan du hindrer at teknologien som nevnt over benyttes på din nettleser, vennligst gå til www.doubleclick.com/privacy.
 5. Utlevering til tredjeparter
  1. Vi vil ikke, uten ditt forutgående samtykke, utlevere dine personopplysninger til noen utenfor Firmaet, med unntak av følgende:
  • for det tilfellet at Firmaet selger eller kjøper et selskap eller aktiva, og hvor vi må fremlegge dine personopplysninger til den eventuelle kjøper eller selger;
  • representanter eller underleverandører som behandler opplysninger på våre vegne;
  • hvor loven pålegger utlevering (for eksempel til statlige organer, kompetent domstol eller håndhevningsmyndighet med rettslig hjemmel for innsyn).
 6. Oppdatering, tilgang og fjerning av personopplysninger lagret hos oss
  1. Du har anledning til å endre eller fjerne dine personopplysninger enten å melde fra til kundeservice [mail@snappit.no]. Du har en lovfestet rett til å spørre oss om vi oppbevarer personopplysninger om deg, og hvis så, en rett til å be om en kopi av disse. Dersom du ønsker å utøve din rett som registrert til å få tilgang til personopplysningene, vennligst ta kontakt med oss og oppgi nødvendig informasjon slik at vi kan identifisere deg og opplysningene du ønsker. Vi forbeholder oss retten til å kreve godtgjørelse i samsvar med gjeldende lovgivning for arbeidet med å gi deg tilgang til opplysningene. Vi vil utlevere den etterspurte informasjon innen 30 dager.
 7. Markedsføringsmateriale
  1. Vi kan benytte dine personopplysninger til å kontakte deg i forbindelse med produkter og tjenester som tilbys av Firmaet. For å sikre av du fortsatt mottar førsteklasses tjenester, vil Snappit AS sende deg informasjon som ikke er markedsføring, slik som for eksempel, påminnelse om bordreservasjon, pick-up for take-away, ubetalte regninger o.l .
  2. Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringsmateriale fra Firmaet på e-post, ved å fjerne ditt samtykke. Dette kan gjøres ved varsle kundeservice [mail@snappit.no]. Har du akseptert å motta e-post med markedsføringsmateriale, vil du alltid gis en mulighet til å reservere deg mot slik kommunikasjon i fremtiden.
 8. Avkall
  1. Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Vi benytter ulike sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte dine personopplysninger fra uautorisert adgang og bruk. Til tross for at moderne sikkerhetsrutiner er effektive, vil ingen fysiske eller elektroniske sikkerhetssystemer være absolutt sikre. Vi kan ikke garantere absolutt sikkerhet i tilknytning til vår database, ei heller kan vi garantere at informasjonen du sender oss ikke vil bli fanget opp ved overføringen til oss via Internett. Enhver overføring skjer på din egen risiko. Dersom dine personopplysninger skulle bli fanget opp, eller det forekommer en uautorisert inntrengning eller bruk av vår database, vi vil, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, ikke være ansvarlig for et eventuelt misbruk av dine personopplysninger.
  2. Vi kan ikke kontrollere innholdet på tredjemanns nettsider eller materiale som er linket til Tjenesten. Vi er ikke ansvarlig for slike, ei heller de rutiner for behandling av personopplysninger de benytter. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå fra din bruk av slike nettsider eller materiale.
 9. Oppdatering av vår Personvernpolicy
  1. Vi kan fra tid til annen og etter eget forgodtbefinnende endre denne Personvernpolicyen. Vi vil i slike tilfeller informere tydelig om dette på vår nettside og i Tjenesten. Ved å benytte Tjenesten etter at vi har informert om slike endringer, vedtar og godtar du den endrede Personvernpolicyen.

Kontakt oss

Vennligst send en e-post med spørsmål, bekymringer eller kommentarer du måtte ha i forbindelse med denne Personvernpolicyen og vår behandling av personopplysninger til Firmaets Company Secretary eller send et brev til vårt forretningskontor.

Snappit AS

Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

Tlf.:+47-95755543